Visie

Beet Sar Sjalom is een liefdevol gezin en verkondigt het goede nieuws van de Messias, leidt mensen tot Jesjoea en helpt hen op Hem te lijken. Wij hebben God lief boven alles, dienen elkaar in nederigheid en zetten onze talenten in ter opbouw van dit gezin.

Aanbidding

In Beet Sar Sjalom hebben wij God lief en eren wij Hem met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht.

Gemeenschap

Beet Sar Sjalom is een veilig en liefdevol gezin, dat zich kenmerkt door een nederige en dienende houding, geleid door de Heilige Geest in de strijd om een heilig volk te zijn.

Discipelschap

Beet Sar Sjalom helpt mensen die het verlangen hebben om Gods wil te doen om te groeien naar het voorbeeld van Jesjoea.

Bediening – toerusten

Beet Sar Sjalom is een krachtige, Geestvervulde gemeente, waarin mensen elkaar in nederigheid dienen met de door God gegeven gaven, talenten en bedieningen.

Evangelisatie

Beet Sar Sjalom verkondigt het Goede Nieuws van de Messias Jesjoea door woord en daad.