Samenkomsten

Sjabbat

Wij komen elke 1e, 2e, 3e  en 5e sjabbat van de maand samen.

Beet Sar Sjalom is een Messiaans Joodse gemeente die bestaat uit Joodse en niet-Joodse gelovigen in de Messias Jesjoea. Wij geloven dat deze eenheid, de eenheid tussen de Jood en de niet-Jood, het geheimenis is van het Lichaam van de Messias waar de apostel Sja’oel (Paulus) over spreekt. In Beet Sar Sjalom is er ruimte om invulling te geven aan de Joodse tradities (onder andere terug te zien in de ochtendgebeden voor de sjabbat, dragen van een kippa en talliet etc.).

Om 10:00 uur starten we met de Tora-dienst (helaas nog zonder Tora-rol) voor hen die dat willen. Dit gedeelte bestaat uit een deel van de traditionele gebeden, liederen en lezingen en duurt tot ongeveer 10.45 uur. Na een korte onderbreking vervolgen we de samenkomst om 11:00 uur met een aantal liederen, kinderzegen, prediking en sluiten we af met de zegen. Door het maken van Kiddoesj (letterlijk: heiliging, waarbij we de zegen uitspreken over een beker wijn) openen we gezamenlijk de maaltijd. Iedereen neemt wat lekkers mee en dit wordt op een gezamenlijke tafel geplaatst zodat er een lopend buffet ontstaat.

Beet Sar Sjalom is een liefdevol gezin en daarom besteden we veel aandacht aan samen eten tijdens de sjabbatsamenkomsten (en tijdens alle andere samenkomsten). Tijdens het eten is er veel ruimte om elkaar beter te leren kennen.

Als Messiaans Joodse gemeente vinden wij het belangrijk dat u er goed op let of de producten geen vlees van dieren (of andere dierlijke ingrediënten) bevat die volgens de Tora niet geschikt zijn voor voedsel. Een overzicht hiervan staat in Leviticus 11 en in Deuteronomium 14. Let u dus bijvoorbeeld ook op dat het product onder andere geen gelatine of het e-nummer 120 bevat. Bij twijfel over een product of ingrediënt treft u hier meer informatie aan.

Locatie:
Reveil
Punter 44 02
8242 GD Lelystad.