Poeriem

Wanneer

23/03/2024    
7:00 pm - 11:00 pm

Evenement type

U bent van harte welkom.

Locatie:
Reveil
Punter 44 02
8242 GD Lelystad

Poeriem

Het lotenfeest of poeriem (loten) wordt gevierd in het voorjaar (maart). Op dit feest wordt gevierd dat het joodse volk verlost is van de jodenhater Haman, de Agagiet. Haman was bepaald niet de laatste antisemiet – dat maakt het feest steeds weer actueel.
Na eerst een vastendag (ta’aniet Ester, ‘vasten van Ester’) komt het feest: een vrolijk en uitbundig feest. Compleet met optochten, verkleed­partijen en toneelstukjes. Er worden zoete koekjes met maanzaad, zgn. ‘Hamans oren’ gegeten. Bij Poeriem horen ook de sjlachmones, geschenken voor vrienden, en het tsedaqa (‘aalmoes’) geven aan de armen.

Ester

Op het poeriem-feest wordt het boek Ester gelezen. In de megillat Ester, de Ester-rol, komt Gods naam – of zelfs maar het woord ‘God’ – niet voor. Maar elke nieuwe kolom begint met het woord hammèlèch, ‘de koning’. Achter deze koning ziet men God als dé Koning. Hij is het die – verborgen – de geschiedenis leidt.

Ratel, ‘Hamandraaier’

Van oudsher is het gewoonte om bij het lezen van de Ester-rol elke keer als de naam ‘Haman’ klinkt, op de vloer te stampen en kabaal te maken. De kinderen nemen daarvoor een ratel mee, of speciale hamertjes om mee op de banken te slaan. ‘Moge de naam van Haman uitgeroeid worden!’

De rol van Ester wordt gelezen als poeriem begint, ’s avonds. En de volgende dag ’s morgens weer. Na de lezing zegt men:

Gezegend Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld,
die voor ons de strijd voert,
die voor onze rechten opkomt,
voor ons wraak neemt,
onze aartsvijanden straft.
Gezegend Gij, Eeuwige,
die alle tegenstanders van Zijn volk straft,
de reddende God.

In onze gemeenschap wordt op de vooravond van Poeriem een viering gehouden in ons gebouw met een aantal van deze tradities.