Jom Kippoer

Wanneer

12/10/2024    
9:00 am - 2:00 pm

Evenement type

U bent van harte welkom.

Locatie:
Reveil
Punter 44 02
8242 GD Lelystad

Jom Kipóer – Grote Verzoendag

In Leviticus 16 worden voorschriften gegeven voor Jom Kipoer, de Grote Verzoendag; de enige dag in het jaar dat een mens – alleen de hogepriester! – het heilige der heiligen mag binnengaan om verzoenend bloed op de kappórèt, het ‘verzoendeksel’, te sprenkelen. Na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. kon het voorgeschreven ritueel niet meer plaatsvinden. Maar deze dag wordt nog steeds gehouden als een heel bijzondere dag van vasten en verootmoediging, van inkeer en ommekeer, van berouw en verzoening.

Jom Kippoer valt op de tiende dag na Jom Teroea (Bazuinendag). De tussenliggende dagen zijn de zogenaamde ’10 verschrikkelijke dagen’. Dagen van inkeer, waarop je je ook bezint op mogelijke schuld tegenover mensen. Voor verzoening van overtredingen van de mens tegenover zijn naaste is onderlinge verzoening nodig.

Op Jom Kippoer wordt streng gevast (behalve door kleine kinderen en zieken). Op deze dag draagt men witte kleren; er worden geen juwelen en geen leren schoenen gedragen. Jom Kippoer begint ’s avonds, met een dienst waarin het kol nidré (alle geloften) gezongen wordt.