BSS samenkomst – Sjavoe’ot

Wanneer

16/06/2024    
12:00 pm - 3:00 pm

Evenement type

U bent van harte welkom.

Locatie:
Reveil
Punter 44 02
8242 GD Lelystad

Sjavoeot

Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling. (Exodus 34:22).

Het feest Sjavoeot betekent letterlijk: weken. Het woord komt het gebod om vanaf de Sjabbat na Pesach zeven volle weken te tellen:
U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.
Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. (Leviticus 23:15-16).

Het Wekenfeest is het tweede Bijbelse oogstfeest. Bij het eerstelingfeest stond de gersteoogst centraal, nu viert men de oogst van tarwe, dadels en olijven. Maar het Wekenfeest is ook een openbaringsfeest. Precies vijftig dagen na de uittocht uit Egypte ontving Mozes de Tora. Het feest wordt daarom ook wel ‘Matan Tora’, of wel ‘De gift van de Thora’, genoemd.

Ook de uitstorting van de Heilige Geest vond plaats tijdens het Wekenfeest, vijftig dagen na de opstanding van Jesjoea (Jezus). Er is een mooie parallel tussen de ontvangst van de Tora en de uitstorting van de Heilige Geest.

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. (Jeremia 31:33).

Kalender

Over de dag van het wekenfeest wordt verschillend gedacht. Er moeten 50 dagen na de Sjabbat worden geteld om de dag van het feest te bepalen. De opvatting van de Farizeeën is dat met de Sjabbat bedoeld wordt, de 1e dag van Pesach (feestdagen worden ook Sjabbatten genoemd in de Bijbel). Dat betekent dat Sjavoeot op elke dag van de week zou kunnen vallen, omdat de 1e dag van Pesach een vaste datum is (15 Nisan).

De opvatting van de Sadduceeën is dat hier de wekelijkse Sjabbat bedoeld is. In dat geval zou Sjavoeot altijd op een zondag vallen, zeven weken na de wekelijkse zaterdag na Pesach. Beet Sar Sjalom sluit zich in dit geval aan bij de opvatting van de Sadduceeën, waardoor het feest bij ons altijd op een zondag valt.

Verjaardag

Omdat onze gemeenschap in 2017 gestart is op wekenfeest, vieren we op deze feestdag ook altijd een beetje ‘onze’ verjaardag. Dat maakt deze dag voor onze gemeenschap een beetje extra bijzonder.